Nieuwbouw varkensstal
volgens AH concept.
We zijn bij firma MEVAR Meeden expl.mij BV van de familie Folkers (dit zijn broer en zus) aan de Vosseveld in Veendam.

Daar wordt een nieuwe varkensstal  voor 2400 varkens gebouwd volgens "het beter leven concept voor Albert Heijn".

Dit houdt in dat varkens op grotere vloeroppervalkten moeten leven en hiermee aan één van de meer diervriendelijk eisen voldoet.

Er zitten ook stengere milieu eisen aan waaronder een luchtwasser om schonere lucht uit te stoten.

De stal wordt gebouwd volgens de maatlat duurzame veehouderij.
Als eerste worden de bouwplanken geplaatst om daar de maten op te zetten.
Dan wordt de mestput uitgegraven.
Dan worden de buizen er in gemaakt waar later de mest wordt uitgezogen.
Er wordt ook bronbemaling geplaatst anders zou de bouwput vol water lopen.

Het betonijzer wordt nu geplaatst.

Al het betonijzer is gekeurd door iemand van de gemeente mag er beton worden gestort.
Er wordt een band meegestort wat een de naad tussen vloer en wand afdicht.
Er worden ook extra stekeinden bij geplaatst om de buitenwand extra te verankeren aan de vloer.
naar menu
naar boven
Eerst worden de buitenwanden van de mestput aangebracht.
Als de buitenwanden er staan worden de tussenwanden geplaatst.
Meer dan de helft van de tussenwanden zitten er in.
De laatste wanden zijn gestort en de put is rondom aangevuld met zand.
Ze zijn begonnen met het leggen van vloerelementen.
Na de vloerelementen worden de roosters gelegd.
In één afdeling komt een proefopstelling voor een mestopvangsysteem.
Het staal voor de spanten wordt ook gebracht.