Nieuwbouw mestsilo.
De grond waar later de silo op komt wordt vlak gemaakt.
Het zandbed is klaar voor de bekisting en betonijzer.
Door deze buis wordt later de mest er weer uitgezogen.
De vloer is nu stortklaar.
Het betonstorten is begonnen.
Het wordt glad afgewerkt.
Dit stuk beton moet ruw blijven, daar wordt later nog beton op gestort anders wil het niet hechten.
<-----
De spijker is de binnenkant van de wand en de plek waar twee wandelementen tegen elkaar komen.
Dit zijn stekeinden waarmee de opstort aan de vloer vast komt te zitten.
Ondertussen gaat het storten gewoon door.
Het beton wordt afgedekt om te voorkomen dat het beton te snel droogt en er scheurvorming onstaat.
De tegels liggen op de naad van twee wandelementen en precies waterpas.
Het beton zit er in en nu kan het uitharden.
naar boven
naar menu
De wanden zijn gebracht en kunnen worden geplaatst.
Er wordt aan één zijde lijm aangebracht.
Als de wand op zijn plaats staat dan wordt hij geschoord.
Er wordt druk door gebouwd.
De middenpilaar wordt ook geplaatst, daar komt het dak op te rusten.
De mixer wordt nu ook geplaatst.
Het laatste element gaat er nu in.
Nog even op zijn plaats zetten.
Nu kan de staalkabel er door geschoven worden.
De machine drukt de kabel er door.
a
b
Eerst wordt a) om de kabel geschoven en b) gaat een stukje in a).
Dan wordt de kabel gespannen met een trekkracht van 15 ton.
Er wordt aan beide zijden van de wand beton gestort.
Nu kan het dak er op.
De spankabel wordt op de juiste lengte afgesneden.
Een dop met vet er op.
Voegmortel er in, aanstampen en dan afwerken.
Aan deze beugel wordt de kap afgespannen.
Er worden banden van het midden naar buiten gespannen waar tijdelijk het doek op kan rusten.
Het doek voor het dak ligt er in één baan op, en die moet nog uitgevouwen worden.
De eerste zijde is uitgerold.
De eerste kant wordt afgerold.
De buizen voor de ring worden klaar gemaakt om gemonteerd te worden.
De buis wordt in de rand van het doek geschoven.
Aan de buis worden spanbanden gemaakt en daar wordt het doek van het dak mee aangespannen.
De silo is nu klaar.

Over een paar maanden wordt het doek nog één keer na gespannen.