Het droogspuiten
van een koe.
We zijn bij de familie Eelbing waar we een koe gaan droogspuiten.

Drachtige melkkoeien worden in de regel gewoon doorgemolken, tot zo’n 2 maanden voor het afkalven.

Dan wordt er van het ene op het andere moment gestopt met melken, de koe wordt ‘drooggezet’.

Zo’n ‘droge koe’ kan dan goed op kracht komen voor de aanstaande bevalling.

Hierna kan het kalfje geboren worden. (zie elders op de site)
De koe gaat de doorloopbox in.
De koe wordt in de box vastgezet.
Alle tepels worden ingespoten met een middel voor het droogzetten.
De uiers worden ontsmet en er zijn boeren die bekappen de hoeven ook nog even.
Nu gaat de koe naar een andere afdeling van de stal om zich voor te bereiden op de bevalling.
naar boven
naar menu
De boer(in) heeft een putje naast de doorloopbox waarin hij/zij dan in staat en de uiers op ooghoogte heeft.