graszaad combinen
We gaan combinen van gras voor het dorsen van graszaad.

Het gras werd al een paar dagen eerder gemaaid.

Het gras moest eerst gedroogd worden voor het dorsen.
Even van dichtbij bekijken.
1
2
3
1. Deze mat draait rond en brengt het gras
    naar binnen.

2. De worm die brengt het gras naar de mond
    van machine.

3. Vulmond: hier gaat het gras naar binnen
    waar het  wordt gedorst.
    Het gaat over verschillende zeven.

4 Aan de achterzijde valt het gedorste gras er
   weer uit, waar later pakken van gemaakt
   worden en als voer wordt gebruikt.
Het combinen van het gras
graszaad
Als de bunker vol is in de combine wordt die geleegd in een kieper.
Hij dorst net zo lang door tot alles klaar is.
     naar boven
     naar menu